www.ditra.bg | CAD/CAM център ДиTра

www.hermes.bg | Система за управление на човешки ресурси

www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти

 • ТехноЛогика - Централен офис
 • ул. Червена стена 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ТехноЛогика - Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел.: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com


Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика

Управление на активи

Системата DiMaS Assets е продукт на ТехноЛогика и служи за управление на материалните активи на организацията. Приложението автоматизира дейностите по придобиване (поръчване, закупуване, доставяне, заскладяване), движение (местене, изписване, зачисляване) и манипулиране (ремонт, сервиз, комплектоване) на инвентар, материали, стоки, резервни части, консумативи и други. 

DiMaS Assets и е разработена с технологиите на Oracle, като архитектурно продуктът е съставен от две нива: 
 • системно - включва системната компонента DiMaS;
 • приложно - представя бизнес логиката и интерфейса на крайния продукт, изгражда с участието на експерти-консултанти.
По този начин се постига по-лесна адаптация към различни бизнес изисквания и се намалява времето за създаване на специализирани решения.

Функционалността на DiMaS Assets обхваща:

1. Управление на доставчици - оценяване и избор на доставчици;

2. Движение на материалните активи в рамките на организацията и извън нея:

 • сделки и документи за закупуване, доставяне, разпределяне, заприходяване;
 • изписване, зачисляване и бракуване на активи;
 • продажби.

3. Информация за актив
 • местонахождение, материално-отговорно лице;
 • състояние на актив, хронология на движението и картон на материален актив;
 • доставчик, гаранция;
 • поддържане на характеристики на активи – инвентарен номер, баркод, сериен номер и други, както и възможност потребителят да добавя собствени характеристики;
 • проследяване от системата за възникнали събития свързани с актив и информиране на потребителя за настъпването им (изтичаща гаранция, срок за годност и др.);
 • комплектоване на конфигурации, включително и компютърни системи;
 • следене на софтуерни лицензи – свободни и заети лицензи по работни места и компютри.

 • 4. Справки
 • “инвентарна книга”, счетоводен и данъчен амортизационен план за период, данъчни разлики, справка за отписани активи;
 • справки за разпределение на активите по места и служители;
 • справка за материално-отговорните лица. Картон на МОЛ;
 • контрол на достъп до функциите на системата.

 • 5. Интеграция със система за управление на човешки ресурси HeRMeS®
  Извеждане на справка за наличност или потребност, на базата на информация от HeRMeS® и генериране на поръчка за закупуване.

  За подробна информация относно DiMaS Assets можете да се свържете с нашите консултанти по телефон или e-mail.

  Полезна информация


  Контакти:

  Марио Манджуков
  Директор
  "Бизнес развитие"

  тел: +359 2 91 91 2 вътр.270 
  е-mail: dimas@technologica.com

  1421, София
  ул."Червена стена" 46