www.ditra.bg | CAD/CAM център ДиTра

www.hermes.bg | Система за управление на човешки ресурси

www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти

 • ТехноЛогика - Централен офис
 • ул. Червена стена 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ТехноЛогика - Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел.: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com


Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика

Обща информация за управление на цифровата идентичност

Управлението на достъпа до фирмени ресурси и информация е сериозно предизвикателство, особено в големи компании със сложна организационна структура и множество информационни системи. Често различни администратори, които нямат комуникация помежду си, управляват правата за достъп до различни системи. Това създава предпоставки за грешки или недоразумения в осигуряването на нормална работна среда за служителите и гарантиране на информационната сигурност в организацията.

Ето няколко типични проблема:
 • загуба на време при получаване на права за достъп във всички системи на ново назначен или преназначен служител;
 • тромава процедура за задаване на права при временни назначения – по заместване или при работа на проектен принцип;
 • неудобство при работа, защото даден служител трябва да се регистрира ежедневно в няколко системи, за да извършва дейността си;
 • възможност за вътрешни пробиви в системата за сигурност, защото правата за всички системи се дефинират ръчно и всяка промяна в статус на служител изисква подробен преглед отново във всички системи;
 • сложни процедури за преустановяване на достъп до всички системи, защото трябва да се направят промени от много администратори.
Най-удачното решение на изброените проблеми е консолидирано и делегирано управление на достъпа и правата на потребителите чрез единен интерфейс, като информацията за потребителите, техните права и другите обекти (работно място, действия, параметри и др.) се съхранява в единна база данни. Освен това системата за управление на дигиталната идентичност автоматизира процесите по създаване на потребителски профили (accounts) във всички системи на организацията, конфигуриране на достъпа и актуализация на правата в случаите на промяна, както и прекратяването на достъпа в краткосрочен или дългосрочен план при необходимост. 

Полезна информация


Контакти:

Йонко Терзиев
Ръководител направление
"Разработка на софтуер"

тел: +359 2 91 91 2 вътр.420 
е-mail: dim@technologica.com

1756, София
ул."Софийско поле" 3


Връзки:

Решенията на Oracle за управление на цифровата идентичност