www.ditra.bg | CAD/CAM център ДиTра

www.hermes.bg | Система за управление на човешки ресурси

www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти

 • ТехноЛогика - Централен офис
 • ул. Червена стена 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ТехноЛогика - Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел.: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com


Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика

Обща информация за ГИС

Географските информационни системи (ГИС) интегрират хардуер, софтуер и данни за регистриране, управление, анализиране и визуализиране на всякаква геопространствена информация, която е свързана с точно местоположение върху земната повърхност. ГИС позволяват наблюдение, осмисляне, интерпретиране и визуализиране на данни по много начини, така че връзки, модели или тенденции да бъдат открити и показани под формата на подходящи карти, диаграми или отчети. Те могат да работят самостоятелно, но обикновено се интегрират с други информационни системи, за да предоставят геопространствени данни за решаване на различни задачи или създаване на комплексни модели.

Типични приложения на ГИС за управление на различни дейности са:
 • поземлен фонд – кадастър, скици и др.;
 • инфраструктура – пътища, тръбопроводи, електропроводи и др.;
 • автопарк – маршрути, наблюдение на движението и др.;
 • прецизно земеделие – оразмеряване на землища за обработка, управление на земеделски машини;
 • извънредни ситуации – командни центрове за управление на действия при наводнения, производствени аварии, пожари и др.;
 • системи за ранно оповестяване на природни бедствия;
 • информационни системи за граждани и бизнеса – електронни услуги на общини и централна държавна администрация.

Полезна информация


Контакти:

Светлозар Захариев
Мениджър 
"ГИС решения"

тел: +359 2 91 91 2 вътр.190 
е-mail: gis@technologica.com

1421, София
ул."Червена стена" 46


Връзки:

Сайт на Intergraph