www.ditra.bg | CAD/CAM център ДиTра

www.hermes.bg | Система за управление на човешки ресурси

www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти

 • ТехноЛогика - Централен офис
 • ул. Червена стена 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ТехноЛогика - Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел.: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com


Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика

ARIS Connect


ARIS Connect е нов продукт от портфолиото на ARIS. Разполага с функционалност за моделиране и анализ на бизнес процеси, подобна
на ARIS Architect/ ARIS Designer.

 


ARIS Connect
има няколко основни предимства:
 • достъпен е от всяко едно работно място чрез уеб-браузър, дори и през мобилни устройства;
 • всички потребители на ARIS Connect, могат да общуват свободно и да си сътрудничат при моделиране и оптимизация на процеси.
  Това взаимодействие се осъществява през интегрираната в самия софтуер „социална мрежа“;

 

 • разполага с функционалност за представяне на съдържанието на базата данни в ARIS в опростени и лесно разбираеми изгледи
  като Steps, Table, RACI:

         - в изглед Steps лесно може да бъде прегледан даден процес стъпка по стъпка:
   - изглед Table представя цялата информация за даден процес в табличен вид:
   - RACI изгледът представлява матрица на отговорностите: R= Изпълняващ (Responsible) A= Отговарящ (Accountable) C= Консултиращ
(Consulted) I= Информиран (Informed). Тя представя различните роли и техните отговорности по отношение на стъпките в процеса в
табличен вид:
ARIS Connect
и ARIS Architect използват единна база данни, с което изграденият с ARIS Architect/ ARIS Designer цялостен модел от
взаимосвързани бизнес процеси на организацията е достъпен и през ARIS Connect. Функционалният обхват на ARIS Connect зависи
от използвания лиценз: ARIS Connect Designer или ARIS Connect Viewer. Създаване, редактиране и изтриване на бизнес процеси
например е възможно единствено с лиценз за ARIS Connect Designer.