www.ditra.bg | CAD/CAM център ДиTра

www.hermes.bg | Система за управление на човешки ресурси

www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти

 • ТехноЛогика - Централен офис
 • ул. Червена стена 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ТехноЛогика - Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел.: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com


Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика

ARIS Enterprise Architecture Management


Модулът ARIS Enterprise Architecture Management (ARIS EAM) позволява организацията да моделира своята ИТ архитектура и да я
обвърже с бизнес процеси. По този начин ще се постигне отговор на следните ключови въпроси за ИТ инфраструктурата:
 • Какви приложни системи съществуват в организацията – специализиран софтуер, интегрирани бизнес системи, офис
  приложения и т.н.?
 • Какви лицензи притежава организацията за различните типове системи и къде са инсталирани?
 • На какви платформи са инсталирани приложните системи – хардуерни платформи, виртуални машини, операционни системи.
 • Как са разпределени отговорностите за експлоатация и поддръжка?
 • Какви системи за управление на бази данни са налични в организацията и за кои приложни системи са необходими?
 • В каква степен изградената ИТ инфраструктура адекватно обслужва бизнес процесите, какво може да се подобри?
 • Какви са възможностите са стандартизация на притежаваните софтуерните системи?
 • Как могат да се оптимизират разходите за поддържане на ИТ инфраструктурата?Тази диаграма от ARIS EAM показва под каква операционна система е инсталиран даден приложен софтуер, каква СУБД използва и 
кой отговаря за поддръжката