www.ditra.bg | CAD/CAM център ДиTра

www.hermes.bg | Система за управление на човешки ресурси

www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти

 • ТехноЛогика - Централен офис
 • ул. Червена стена 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ТехноЛогика - Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел.: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com


Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика

Генератор на справки и отчети от ТехноЛогика

TL Report Engine е собствена разработка на ТехноЛогика и представлява мощен инструмент за извличане на данни от разнородни източници и представянето им в отчети и справки, форматирани според желанията на потребителите. Приложението е базирано на утвърдените технологии: SQL, XSLT и FOP. 

Генерираните отчети могат да се представят в повечето популярни файлови формати: PDF, RTF, PCL, GIF, PNG, plain text, SVG, HTML и всички XML базирани формати. Ако отчетите са в PDF формат, то в тях могат да се добавят допълнителни възможности - задаване на маркери за машини за сгъване и поставяне в пликове, отпечатване на бар кодове и контрол на достъпа до PDF документа. 

Процесите по извличането на данните и форматирането на резултата са независими, което дава богати възможности за интегриране на TL Report Engine с други продукти.


Полезна информация


Контакти:

Таня Стоянова
Ръководител екип
"Софтуерни разработки"

тел: +359 2 91 91 2 вътр. 445 
е-mail: tstoyanova@technologica.com

1756 София
ул."Софийско поле" 3